Werkgever

 

Employee Benefits

In de huidige concurrentiestrijd zijn de meest succesvolle ondernemingen diegene die ook hun "menselijk kapitaal" efficiënt beheren. Dit beheer bestaat er onder andere in, binnen uw onderneming, aan uw werknemers een «pakket» voordelen aan te bieden, die aanzien kunnen worden als aanvulling op de verschillende takken van de sociale zekerheid.

Elke vergoeding die een arbeider, bediende of kaderlid bovenop zijn salaris ontvangt, noemt men een bovenwettelijk voordeel of employee benefit. Dat kan een firmawagen, maaltijdcheques, relatiegeschenken of andere voordelen zijn. De meest gekende naast een bedrijfswagen, zijn de groepsverzekering (pensioenvoorziening, overlijdensdekkingen, vervangingsinkomen) en de aanvullende ziekteverzekeringen. Ook bonusplannen om de spilfiguren in uw bedrijf een extra stimulans te geven, behoren tot onze mogelijkheden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit extralegaal voordeel aan te bieden aan uw personeel. Het is echter niet eenvoudig om alle voor- en nadelen ervan in kaart te brengen, te beslissen welke voordelen het best passen bij uw bedrijf en uw werknemers, ze te implementeren en op te volgen.

Lif Plan volgt op:

De fiscale en sociale wetgeving rond employee benefits verandert voortdurend. Hierdoor zijn heel wat oudere groepsverzekeringen toe aan een ‘groot onderhoud’:

 •  Wordt de huidige wetgeving gerespecteerd?
 •  Zit uw tarief goed? Zijn de kosten aanvaardbaar?
 • Is er een onderfinanciering van de pensioenverplichtingen?
 • Zijn er nieuwe mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken?
 • Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de fiscale en sociale voordelen van de tweede pijler voorzieningen? In één woord, bent u nog steeds in regel met alles?

 

Het Life Corporate Plan

Analyse van de behoeften van het bedrijf en de werknemers: In een gesprek met de bedrijfsleider en/of personeelsverantwoordelijke wordt er een analyse gemaakt van de precieze verwachtingen en mogelijkheden van het bedrijf.

Budgettering:

 • Een heldere budgettering van uw loonkost is belangrijk voor uw onderneming. Wij zorgen voor een overzicht van de totale kost van uw employee benefits
 • Definitie van het budget: een forfaitair bedrag of een percentage van het loon.
 • Definitie van de personeelscategorie die u wenst te belonen of aan uw bedrijf te binden.
 • Flexibiliteit in uw budget bij de start: zo kunt u dit laten aansluiten op de strategie van uw onderneming en uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt

Wetgeving:

 • ¬ Is het plan conform aan de wetgeving?
 • ¬ Worden de fiscale spelregels gevolgd?
 • ¬ Worden de sociale richtlijnen gevolgd?

Flexibele invullingen

 • Uitkering van een kapitaal aan rechthebbenden bij overlijden
 • Bijkomende uitkering in geval van overlijden door ongeval
 • Uitkering van een rente in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, zowel in de privé- als de werkomgeving
 • Vrijstelling van premiebetaling met behoud van waarborgen en verdere pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Herziening van de waarborgen op elk moment. De persoonlijke leefwereld verandert immers constant: kinderen groeien op, gaan studeren, verlaten het ouderlijk huis,

Bedrijfspresentaties en onderhandelingen met personeelsvertegenwoordiging

 •  Presentatie naar ondernemingsraden, vakbonden en andere personeelsvertegenwoordigers.
 •  Personeelspresentaties
 •  Spreekuren voor personeel i.v.m. employee benefits

Administratieve opvolging van uw dossiers

 • In- en uitdiensttredingen
 • Aanpassingen salaris
 • Aanpassingen waarborgen voor werknemers
 • Contacten met sociaal secretariaat

Het Life Plan Corporate Plan zorgt voor een oplossing en een invulling van A tot Z voor de extralegale voordelen die U uw personeel wenst aan te bieden.

Peter Gross / 21 March 11:22 AM

Cast Iron Cookware

Have you ever finally just gave in to the temptation and read your horoscope in the newspaper on Sunday morning Sure, we all have for most of us.

w

22

431

Peter Gross / 21 March 11:22 AM

Shooting Stars

Have you ever finally just gave in to the temptation and read your horoscope in the newspaper on Sunday morning Sure, we all have for most of us.

w

22

431

Arbeidsongeschiktheid

Oplossingen bij al dan niet tijdelijke arbeidsongeschiktheid kunnen worden toegevoegd aan het pensioenreglement, of voorzien worden in een aparte polis.

Neem hiervoor contact met ons op.

Overlijden

Een dekking overlijden kan een uitbreiding zijn op het pensioenplan. Er zijn heel wat mogelijke oplossingen, die in functie van de budgetten van de onderneming kunnen worden ingevuld.

Hospitalisatie

Als onderneming  kan je een hospitalisatieplan aanbieden aan je personeel. Voor de werknemers wodt dit niet beschouwd als loo of voordeel alle aard.

We werken graag een plan voor je bedrijf uit, en je kan op Life Plan rekenen voor de verdere begeleiding van de werknemers.

Life Plan Pensionplanners

Erkend door FSMA  met KBO 0426 685 281

 

Koralenhoeve 15 B
B- 2160 Wommelgem

 

Onze filialen

Zelfstandige zonder vennootschap

a