Medische beroepen

Een professionele begeleiding voor zelfstandige medische beroepen

 

RIZIV - polis

Iedere geneesheer, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandig thuis- verpleegkundige komt in aanmerking voor een jaarlijkse toelage van het RIZIV.

Deze toelage kan u aanwenden voor het opbouwen van een aanvullend pensioen

Arbeidsongeschiktheid

Oplossingen bij al dan niet tijdelijke arbeidsongeschiktheid kunnen worden toegevoegd aan je pensioenplan.

Laat de vennootschap deze dekkingen betalen, dan optimaliseer je fiscaal zoveel mogelijk.

Neem hier een kijkje welke mogelijkheden er zijn.

Overlijden

Een dekking overlijden kan een uitbreiding zijn op je pensioenplan. Maar er zijn heel wat mogelijke oplossingen, afhankelijk van je situatie. We geven enkele mogelijkheden weer, maar neem gerust contact op met je pensionplanners.

Ook hier kan de vennootschap eventueel de premies voor haar rekening nemen, maar je moet dan wel met een paar regels rekening houden.

Als medicus kunt u op verschillende manieren een aanvullend pensioen opbouwen.
Om u wegwijs te maken door alle mogelijkheden, kunt u beroep doen op de know-how die aanwezig is bij Life Plan Pensionplanners.
We zorgen ervoor dat u steeds optimaal verzekerd bent gedurende heel uw carrière.

RIZIV -polis

Besteedt u evenveel aandacht aan uzelf als aan uw patiënten? Dat u goed over uw gezondheid waakt, geloven we graag. Maar uw pensioen verdient ook meer dan een snelle check. En bij uw bescherming tegen arbeidsongeschiktheid neemt u best al helemaal geen risico. Want op een hoge overheidsuitkering moet u niet rekenen als u straks zonder inkomen valt. Integendeel: de wettelijke pensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn ruim ontoereikend als u uw levensstandaard wilt behouden.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een interessante aanvullende optie voor medici. U spaart namelijk voor uw pensioen en geniet tegelijk een fiscaal voordeel. U kunt namelijk de bijdragen aftrekken als beroepskosten. Daardoor vermindert ook uw inkomen en moet u dus minder sociale bijdragen betalen.

Extra bescherming

U spaart dus voor uw pensioen en kunt er ook voor kiezen om uw gezin extra te beschermen voor als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Zo komen ze niet in de kou te staan.

Vastgoed financieren

Daarnaast kunt u een deel van het pensioenkapitaal gebruiken om een vastgoedproject te financieren.

Interessante fiscaliteit

Ten slotte is de eindfiscaliteit van een VAPZ interessant: de belasting gebeurt immers via het stelsel van de fictieve rente, het voordeligste taxatieregime.

Pensioentoezegging voor zelfstandigen zonder vennootschap (POZ)

Vanaf 2018 kunnen medische beroepen zonder vennootschap naast de RIZIV en VAPZ oplossingen ook kiezen voor de POZ om een aanvullend pensioen op te bouwen. Dankzij deze nieuwe regeling hebben eenmanszaken in de toekomst dus een extra mogelijkheid om hun wettelijk pensioen aan te vullen.

U kunt hieronder zelf simuleren of u in aanmerking komt voor deze nieuwe vorm van pensioenopbouw.

U moet uw inkomensgegevens ingeven onder de rubriek 'BATEN' en aanduiden dat u een medische beroep uitoefent.  POZ - NIEUW !
Bereken hier snel hoeveel pensioen je kan opbouwen als een medisch beroep zonder vennootschap
II

Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders (IPT)

Heeft u uw activiteiten ondergebracht in een onderneming, kan u als zelfstandig bestuurder of zaakvoerder een individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten (fiscaal ten laste van de onderneming).

U kan dus, als bedrijfsleider, met geld van de vennootschap een interessant aanvullend pensioen opbouwen. De premies die de vennootschap stort aan de verzekeraar zijn binnen de grenzen van de 80% regel volledig fiscaal aftrekbaar.  Aanvullend aan de IPT kan u een arbeidsongeschiktheids-verzekering of overlijdensverzekering koppelen.

 

VAPZ

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is een must voor elke zelfstandige ondernemer. Als bedrijfsleider gebruik je dit best volledig voor je pensioenopbouw.

 

IPT

De Individuele Pensioentoezegging voor Zelfstandigen is de ideale constructie voor het opbouwen van een aanvullend pensioen via de vennootschap, maar breng hier ook je aanvullende waarborgen in onder.

 

Online onderschrijven

Zelf je VAPZ onderschrijven. Dat kan via deze site! Snel en voordelig.

Wens je toch meer informatie en hulp, dan staan de pensionplanners klaar!

Life Plan Pensionplanners

Erkend door FSMA  met KBO 0426 685 281

 

Koralenhoeve 15 B
B- 2160 Wommelgem

 

Onze filialen

a

U kunt hieronder zelf simuleren of u in aanmerking komt voor deze nieuwe vorm van pensioenopbouw.

U moet uw inkomensgegevens ingeven onder de rubriek 'BATEN' en aanduiden dat u een medische beroep uitoefent.  POZ - NIEUW !
Bereken hier snel hoeveel pensioen je kan opbouwen als een medisch beroep zonder vennootschap
II