Ons kantoor

 

 

 Life Plan BVBA

 

Koralenhoeve 15b 2160 Wommelgem

0426 685 281

 

Verzekeringsmakelaar onder het nummer 022418 A

 

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA,

te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

 

 

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,

de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as

www.ombudsman.as.

 

 

 

AssurMiFID-gedragsregels*

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

 

1. Aangeboden producten en diensten

 

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

 

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het

adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend

werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in

het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

 

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

 

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 21: Levensverzekeringen

niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen;

 

1.3. Polisvoorwaarden (informatie onder andere uit de Sector Catalog)

 

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

 

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor

het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie  terugvinden over hoe

ons kantoor hieraan invulling geeft”.

 

⇒ Invoegen van TOOL: BELANGENCONFLICTENBELEID BEKNOPT

 

3. Vergoeding

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor

onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

 

 

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

 

 

 

Life Plan Pensionplanners

Erkend door FSMA  met KBO 0426 685 281

 

Koralenhoeve 15 B
B- 2160 Wommelgem

 

Onze filialen

a